top of page
Logo.png

Yhteyttä lisääviä pelejä. Sydämellinen yhteisö.

Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia tällä hetkellä

Mikä juttu?

Elämä voisi olla paljon täydempää ja rikkaampaa jos meillä olisi enemmän ravitsevia ihmissuhteita. Autenttiset yhteisö tuottaa lämpimiä ja osallistavia Authentic Relating -pelityöpajoja. Yhteyspelit ovat tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sukeltamaan syvemmälle merkitykselliseen inhimilliseen yhteyteen. Autenttiset toimivat nyt myös Tampereella! Lue lisää sivuilta.

Teemat

Aitous

Monella meistä ei ole riittävästi tilaisuuksia olla autenttinen. Ihminen janoaa aitoa kohtaamista omana itsenään.

Yhteisö

Kokoamme yhteen vuorovaikutustaitojen kehittämisestä  kiinnostuneiden yhteisöä. Liity yhteisön sähköpostilistalle alla.

Pelit

Meillä on yli 200 peliä tai harjoitusta, joita voi pelata kenen tahansa kanssa ja päästä välittömästi rikkaaseen yhteyteen.

Kasvu

Tunneälyssä, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa voi kehittyä. AR:ää pelatessa voi kasvaa huimasti ja saada uutta perspektiiviä.

Liity yhteisöön!

Lähdetään yhdessä tutkimaan Authentic Relatingia. Tutustutaan toisiimme, pidetään yhteisiä pelisessioita, sparraillaan toisiamme ja kasvetaan yhdessä ihmisinä. Yhteisön sähköpostilista on paras tapa pysyä kärryillä toiminnasta ja tapahtumista. Jos haluat, voit myös liittyä meidän WhatsApp-yhteisöön jutustelemaan. Laita myös Facebook-sivu ja Instagram seurantaan.

Kiitos!

IMG_1190.jpg

Authentic Relating on uusi radikaali lähestyminen ihmissuhteiden parantamiseen. Yhteyspelit kehittävät tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja empatiaa. 
 

About

Yhteydellisyys

Vallalla on yksinäisyysepidemia. Kärsimme länsimaissa erityisesti erillisyydestä, yhteyden puutteesta ja merkityskadosta. Yksinäisyyteen on liitetty henkisiä ja fysiologisia haittoja. Rikkaat ja ravitsevat ihmissuhteet ovat elämän suola ja parantava voima. Mikä parasta, inhimillinen yhteys ei edes maksa mitään. Autenttiset kuuluttaa että rikas vuorovaikutus kuuluu kaikille!

IMG_3851_edited.png
IMG_3840_edited.jpg

Authentic Relating

Autenttiset konseptin taustalla on Yhdysvalloissa n. 15 vuotta sitten syntynyt Authentic Relating (AR) liike. AR:ää on kutsuttu ihmisten väliseksi meditaatioksi, sielun improvisaatioksi ja elämän laboratorioksi. AR:ssä tavoitellaan aitoa tunneyhteyttä, inspiroivia ja merkityksellisiä kohtaamisia. Pinnan alla oleva tulee sanoitetuksi, tunnetuksi ja ihminen aidosti nähdyksi. AR on toistemme todellisuuksien ymmärtämistä. Tutustu materiaaleihin ja videoihin.

Yhteyspelit

Authentic Relatingin anti aukeaa kätevien yhteyspelien ja harjoitusten muodossa. Pelit palvelevat mm. uteliaisuutta, haavoittuvuutta, jakamista, tunneyhteyttä, empatiaa, konfliktitaitoja ja itsetutkiskelua. Pelit ovat yksinkertaisia vuorovaikutusrakenteita, jotka sisältävät opetuksia ja taitoja. Näitä taitoja ja opetuksia on mahdollista soveltaa arkielämässä harjoitusten ulkopuolella kaikissa ihmissuhteissa. Tutustu pelimanuaaliin.

IMG_1177_edited.jpg
IMG_1123_edited.jpg

Vuorovaikutus on taitolaji

Jokainen voi oppia rakentavaa vuorovaikutusta ja harjaannuttaa yhteydellisiä taitojaan. Oikeilla työkaluilla voi päästä peninkulman pidemmälle kuin saattaisi luulla. Authentic Relating tarjoaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen pedagogiikan, jolla on nähdäksemme valtava potentiaali yksilöiden ja yhteisöjen tasolla. Autenttiset tarjoaa pelillistä vuorovaikutusvalmennusta aikuisille. Harjoittelusta seuraa monisyistä vuorovaikutustaitojen rikastumista.

Ilmiöitä

Haavoittuvuus

Rohkeata itsensä altistamista mahdollisesti jännittäville tunteille ja tilanteille.

Yhteisöllisyys

Me rakennamme omaa heimoa vuorovaikutuksen parantamisesta kiinnostunneille.

Intiimiys

Me kaikki kaipaamme aitoa emotionaalista läheisyyttä ihmissuhteissamme.

Yhteydellisyys

Kaikki tarvitsevat yhteyttä, yhdessäoloa, hyväksyntää, kuulumista, tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. 

Läsnäolo

Tavoite on olla läsnä tässä hetkessä ja tietoinen omista aisteista, ajatuksista ja tunteista.

Jakaminen

Jokaisella on uniikki oma luonne ja persoona. Olisi sääli että se jäisi jakamatta, kuin laulu laulamatta. 

IMG_1185.jpg

Liity autenttisten joukkoon, rikkaamman yhteyden etsijiin. Autenttiset haluavat kehittyä ja kasvaa vuorovaikutustaidoissa.

Lataa AR-Menu

Olemme kehittäneet kokoelman AR-pelejä pareille, jotka haluavat tutustua yhteyspeleihin leikkisällä tavalla. Lataa menu itsellesi napista!

Ota yhteyttä

Autenttiset yhteisöä vetävät Oskari Niitamo ja Mikael Hyykoski. Ota yhteyttä tällä lomakkeella tai soita:

 +358 40 5486953 (Oskari)

Kiitos viestistäsi!

bottom of page